บริการของเรา

Indrustrial Engineering Inspection and Certified.

  • บริการตรวจสอบ และเซ็นรับรองแบบ แผนผังโรงงาน /แบบแปลนโรงงาน (Plant Layout)
  • บริการตรวจสอบ และเซ็นรับรองแบบ แผนผังเครื่องจักร,บัญชีรายการเครื่องจักร (M/C Installation)
    /*เพื่อต่ออายุ ,ขยายกำลังการผลิตต่อ กนอ. (กนอ. 03/1) และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง. 3) */

Energy management Consultant and Certified.

บริษัทเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 ที่ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานและอาคารควบคุม ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในสถานประกอบการ นั้นต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเป็นประจำทุกปี

  • ให้คำปรึกษา / จัดฝึกอบรม ตามหัวข้อที่ กรมพัฒนาพลังงานฯกำหนด
  • ดำเนินโครงการ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Project)

Project improvement / Maintenance Service.

  • รับเหมา ออกเเบบ/ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/ งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ฯลฯ
  • สัญญาซ่อมบำรุงรายปี (Service Contract) ระบบลิฟท์ เครน ปั้นจั่น , ระบบปรับอากาศ ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณธนพงศ์ ตันชัยสวัสดิ์ (หนุ่ม)
บริษัท 304วิศวกรรมความปลอดภัย จำกัด (304 Safety Engineering Co.,Ltd.)

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี
169/537 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร.: 085-996-7455
อีเมลล์ : 304sei@gmail.com
Line ID : 304se
© 2015-2021 304se.com All Rights Reserved.