บริการของเรา

Building Inspection & Construction Audit.

บริการด้านการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2543 โดยเป็นการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคาร เป็นสำคัญ โดยขอบเขตในการตรวจสอบอาคารนั้น ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานและกฎหมายต่างๆ อย่างคลอบคลุม ได้แก่กฎกระทรวงมหาดไทย , กระทรวงเเรงงาน , กระทรวงอุตสาหกรรม , NFPA 101 , NFPA 110

 • การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 • การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
 • การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
 • การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

หลังจากดำเนินการตรวจสอบให้อาคารของท่านแล้ว เรายังดำเนินการติดตามงานให้ท่าน พร้อมให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน จนกว่าจะได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ทีมงานผู้ตรวจสอบประกอบด้วย ทีมวิศวกรหลากหลายสาขาทั้งวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมไฟฟ้า และ วิศวกรรมอุตสาหการ

Electrical Engineering Inspection and Certified.

บริการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีพร้อมจัดทำเอกสารและรับรองความปลอดภัย โดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้าระดับสามัญ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการตรวจสอบโดยตรง ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาต่างๆ ของระบบไฟฟ้า

 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน สถานประกอบการประจำปี
 • ตรวจสอบ เซ็นต์รับรอง ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (Generator)
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan , Thermal Image)
 • รับรองแบบแปลนระบบไฟฟ้า Single line Diagram
 • งานตรวจทดสอบ , Function test ระบบ Air Circuit Breaker
 • งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย
  - ระบบไฟฟ้าแรงสูง DropOut Fuse, ลูกถ้วย , โหลดเบรกสวิทช์ , สวิทช์เกียร์
  - ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า
  - ระบบไฟฟ้าแรงต่ำตู้ MDB , DB, PB

Mechanical Engineering Inspection and Certified.

 • บริการตรวจสอบ และเซ็นรับรองความปลอดภัย ภาชนะรับเเรงดัน หม้อไอน้ำ(Boiler) , ลม , เเก็ส(LPG) , เครน, ปั่นจั่น, ลิฟท์, รถฟอร์คลิฟท์(แก๊ส) , ระบบทำความเย็น , ห้องเย็น , โรงน้ำเเข็ง
 • บริการตรวจสอบ ออกใบรับรอง ความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ ปจ1 , ปจ2 , คป1 , คป2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณธนพงศ์ ตันชัยสวัสดิ์ (หนุ่ม)
บริษัท 304วิศวกรรมความปลอดภัย จำกัด (304 Safety Engineering Co.,Ltd.)

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม304 จังหวัดปราจีนบุรี
169/537 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร.: 085-996-7455
อีเมลล์ : 304sei@gmail.com
Line ID : 304se
© 2015-2021 304se.com All Rights Reserved.